Z Vanili: Ondřej Neff na indexu?

Přinášíme z webu vanili.cz:

Ondřej Neff na indexu?

aneb Něco o Jeruzalémském masakru

 

Jak neví jen totální ignorant, v série Agent JFK (http://www.jfk-fans.cz/) neznamená trojpísmení v žádném případě John Fitzgerald Kennedy, ale John Francis Kovář. Což je kdo?

Také to víme a hned se k tomu navíc dostanu. Ještě předtím ale vzpomenu, že jsem svého času ve Stříbře spolupracoval s jistým tam příkladně žijícím geodetem Václavem Kovářem a nepochybuji, že taktéž tento ostrý chlapík dnes nesmutní pro moment, ve které přidělili veleschopnému JFK zrovna i to jeho úderné příjmení! Kovář. Nicméně Venca Kovář nezabíjí, je-li mi vše o jeho soukromí známo, a pokud vím, ani jako tajný agent nepracoval a nepracuje. Zato kvalitně mapuje. Oproti tomu legendárně imaginární John Francis Kovář není zaměstnancem pražádného „celosvětového katastru“, nýbrž důstojníkem. Toulá se také, nikoli ale povětšinou krásnou přírodou, nýbrž paralelními kosmy a časem. Důvod? Zasahuje tvrdě všude tam, kde dochází k nějakému perspektivně hrozivému pokřivování už tak krvavých světových dějin, a udržuje tak v rovnováze vesmíry, jichž je, jak snad rušíte, bezpočet.

Letos vyšel už osmatřicátý svazek onoho „supercyklu“ a nese titul Město mrtvých II.

 

Celý článek pak naleznete na stránkách vanili.cz