Průzkumný tým - Lmslaver

„Situace je vážná,“ konstatovala stručně Ljuba Bytewská. „Nemáme čas dohadovat se o kompetencích, a proto vedení agentury striktně rozhodlo o tom, že naše oddělení v další misi bude spolupracovat společně s oddělením pro potírání interdimenzionálního terorismu. Sledování pašerácké skupiny El matutero nás přivedlo do dimenze D-6669 a existuje podezření, že zde zásilku týkající se nebezpečné vojenské technologie převzal terorista Ali Bhaba. Vím, Glenne, že odhalení skupiny El matutero je především vaše a Vegova zásluha, ale další kroky budete muset provádět v týmu se zde přítomným hrabětem Greengrassem. Vincent Vega byl převelen k plnění jiných úkolů. Vaším cílem, pánové, je provést předběžný průzkum Ali Bhabovy skalní pevnosti v pohoří Hindúkuš již zmiňované dimenze. Potvrdíte-li podezření, že se v této pevnosti nachází plány, nebo se konají přípravy k výrobě plazmo-reaktivní bomby, provede military divize další kroky k eliminaci teroristů a zajištění pašované technologie. Máte nějaké dotazy, Glenne?“
„Nikoliv madam, pochopil jsem situaci i veškeré instrukce,“ odpověděl Glenn Curtain trochu nevrlým tónem a hodil vražedný pohled na vedle stojícího Henryho Greengrasse v nažehleném luxusním obleku z protiteroristické sekce. Již jej opustilo první nadšení, že byl mimořádně povolán do krizového týmu pro potírání mezirealitního pašování, když se dozvěděl, s kým bude mít čest v této misi spolupracovat. Bylo mu proti srsti jít do akce s tímto nafoukaným, snobským aristokratem a pokryteckým sukničkářem. Sebral ze stolu složku s názvem Operace: Skalní hnízdo dříve, než pro ni stačil natáhnout ruku Greengrass, a odešel z kanceláře své nadřízené.

* * *
Paprsek laserové pilky přeřízl poslední ocelový prut masivní mříže a Glenn s Henrym ji opatrně položili vedle deaktivovaného výbušného systému na podlahu tunelu odpadní šachty. Oba agenti na sebe pohlédli.
„Máte přednost, pane hrabě, nebo čekáte, až vám sluha v livreji natáhne sametový koberec?“ prohodil jedovatě Glenn a zkontroloval svou M41 Pulse rifle s kapacitou zásobníku na 75 ran.
„Nikoliv, kolego, pouze jsem dle šlechtické etikety zvyklý, že jsem před vstupem do cizí rezidence řádně ohlášen a uveden jako hrabě z Greengrassu,“ přijal ironicky Henry roli povýšeneckého aristokrata, aktivoval holografickou maskovací uniformu a vnikl do podzemních prostor pevnosti. Glenn jej následoval. Pevnost byla postavena před několika staletími kočovnými nomády a podle starých plánů mohli být v jejím nitru pouze dvě místa, kde by bylo možno vybudovat laboratoře na výrobu takové sofistikované zbraně, jakou je plazmo-reaktivní bomba. Agenti se rozešli, aby každý prověřil jedno z možných míst.

Glenn postupoval úzkou chodbou lemovanou dráty a potrubím až ke vchodu, který ústil do skladovacích prostor. Dlouhé řady regálů s bednami s uskladněnými zbraněmi a municí, které měli sloužit k teroristickým útokům po celém tomto světě. Nebyl čas provádět inventuru v Ali Bhabových skladech, a tak rychle zamířil k nejbližšímu východu. Dveře se však nečekaně otevřely a do téměř neviditelného agenta vrazil menší snědý chlapík. Než si terorista stačil uvědomit, s kým se srazil, zasáhl ho úder pravačkou do krku a sesunul se k zemi. Pak se Glenn postaral, aby jeho tělo nebylo na očích a dělalo společnost raketě země vzduch v jedné z objemných beden.

Točitým schodištěm postupoval Henry Greengrass vzhůru do nitra pevnosti. Malá dvířka nahoře nebyla nijak zajištěna. V další chodbě vytesané v hrubé skále se nacházel žebřík, kterým pokračoval do horních pater. Henry nepochyboval, že si tuto pevnost vybudovanou ve skalním masivu vybral Ali Bhaba za svůj úkryt také proto, že by dokázala odolat snad i jadernému útoku. Z dostupných materiálů věděl, že je zvenčí prakticky téměř nedobytná. Ačkoli byla ve svém nitru tak primitivní, její vnější obranu zajišťovaly na ploché střeše radary, protiletecké kanóny, automatické kulometné věže a pulsní dělo s dostřelem téměř až na orbit. Henry obezřetně míjel strohou ubytovací zónu pro mužstvo skalní pevnosti a nepochyboval, že terorista a miliardář Ali Bhaba obývá jistě luxusnější apartmány ve vyšších patrech, ale bohužel teď nebyla ta pravá chvíle na nějaké oficiální návštěvy.

Před dveřmi jednoho z prostorných sálů stála dvoučlenná hlídka. Dál neměl přístup ani běžný obyvatel tohoto teroristického doupěte. Protáhnout se mezi nimi bylo nemožné i pro Glenna ve speciálním maskovacím obleku.
„Konec srandy, začíná práce,“ řekl si pro sebe Glenn a polechtal lehce prstem spoušť. První z mužů se zatvářil udiveně, když mu krátká dávka prolétla mezi žebry a jedna ze střel prorazila v srdci smrtící otvor. Vedle stojící terorista nestačil ani pozvednout zbraň, když k němu dorazila druhá dávka z pulsní pušky. Glenn překročil obě těla a rozrazil ramenem dveře. Ukročil ke zdi, aby neměl za sebou nekrytý prostor. Krátkým pohledem se přesvědčil, že tohle je to místo které hledají. Sál byl vybaven moderními přístroji opírající se o nejnovější technologie tohoto světa. Na konci sálu byl malý reaktor a všude na panelech zavěšených na zdech byly rozkresleny výpočty a technologické náčrty směřující k výrobě bomby, která by dokázala zničit vše na ploše velikosti Grónska. Smrtící nástroj v Glennovych rukou začal hrát svou symfonii zkázy. Teroristé a jejich přisluhovači nechápavě hledali neviditelného střelce, který mezi nimi šířil smrt. Jejich těla byla doslova párána agentovou střelbou. Jeden z teroristů ve zdvižené ruce svíral granát a ječel něco v té své hatmatilce. Jeho vzhled odpovídal popisu nebezpečného Ali Bhaby.
„Tlumočníka sebou nemám a s teroristy nevyjednávám,“ prohodil Glenn směrem k malému tmavovlasému muži s granátem a vystřelil. Střela zasáhla Ali Bhabovo rameno, roztříštila chrupavku, roztrhla ramenní kloub a odhodila jej přes metr dozadu. Ruka bezvládně visela pouze na kouscích šlach a kůže. Ali Bhaba kupodivu neupadl ani do šoku, ani do bezvědomí. S úsměvem ve tváři a jménem Alahovým na rtech vytáhl zdravou rukou z pouzdra pistoli a střelil se do dlaně, která stále pevně svírala granát. Zahřměl výbuch a tisíc ocelových střepin se rozlétlo po místnosti. Glenn měl dost nepříjemný pocit, když jím tlaková vlna mrštila proti zdi a několik střepin zasáhlo ochranný maskovací oblek. Postavil se zpátky na nohy a zkontroloval poškození. Holografické maskování obleku bylo v háji a o jeho neprůstřelnosti by se taky dalo na některých místech silně pochybovat. Směrem k němu se po zemi plazil jeden ze zraněných teroristů v bílém plášti. Táhla se za ním široká krvavá stopa, natahoval ruku směrem ke dveřím a s hrůzou v hlase vykřikoval nějaká slova. Když Glenn přejel zrakem po místnosti, nepotřeboval ani překladatele, aby pochopil, co říká. Výbuch granátu poškodil chlazení reaktoru, nebo jinou jeho důležitou součást, takže se začal přehřívat a brzy dojde k řetězové reakci. Vyprázdnil zbytek střel do plazícího se chlapa, vsunul do zbraně nový zásobník a pokusil se navázat spojení s Henrym.

Hrobové ticho v Henryho přilbě přerušilo krátké zašumění a pak Glennův hlas:
„Trochu se to posralo, hrabě, musíme co nejrychleji vypadnout. Jak to vypadá u vás?“
„Myslím, že jsem našel centrálu automatizované obrany, trochu to tady vyčistím a sejdeme se tady nahoře v druhém patře. Výše už jsou podlaží označené arabskými číslicemi, ty doufám umíte číst,“ neodpustil si Henry štiplavě zavtipkovat, ale když v uchu uslyšel jen Glennovo strohé „OK“, došlo mu, že tam dole moc velká legrace nebude. Protáhl se dveřmi do místnosti, ve které tiše ševelily ventilátory chladící elektroniku a kde seděli dva muži. Jeden si na stole láskyplně čistil svou pistoli a druhý tupě zíral do záře jednoho z mnoha monitorů. Henry neodolal, aby si neprocvičil práci s nožem. Chlápkovi u monitoru přejelo ostří po hrdle a z krkavice vyrazil mohutný gejzír krve. Pak agent vrhl nůž směrem k druhému teroristovi. Ten nechápavě hleděl na zviditelněnou dýku, která přiletěla od krvácejícího druha a nyní trčela z jeho hrudi.
„Sakra, těsně vedle,“ komentoval rozmrzele svůj hod Henry, který chtěl nožem zasáhnout teroristovo srdce a dokončil jeho eliminaci výstřelem do oka z pistole. Pak zhodnotil sestavení elektroniky, která se tady nacházela, a připojil k systému čip s virem. Během několika málo vteřin se vir načetl do systému a začal likvidovat důležité paměťové a ovládací obvody. Monitory jeden po druhém tiše tmavly. Agent s uspokojením odpojil čip, hodil jej na zem a rozdrtil botou. Teď by i sebe zkušenějšímu hackerovi trvalo více než čtyřiadvacet hodin, než by dal alespoň část systému do provozu.

V dalším patře Glennovi zatarasili cestu dva bojovníci. Agent vystřelil, zasáhl muže s automatem do hrudi a odhodil ho ke stěně. Druhý terorista vypálil z útočné pušky a kulka škrtla o skálu nad Glennovou hlavou. Podruhé už však neměl šanci zmáčknout spoušť. Střela teroristovi roztříštila nos, než prorazila lebku. A pak Glenn pokračoval dál, rychle dál. Času není nazbyt. Spěchal od jednoho průlezu k druhému, aby se dostal do vrchních pater pevnosti. Dostal se už do třetího patra, kde ho však čekala přestřelka s dalším nepřítelem. Odhodil pulsní pušku, vytáhl z pouzdra Glock a skropil palbou postavu teroristy. Protivník se zhroutil v chodbě a křičel bolestí. Glenn vyrazil k žebříku do druhého patra. Sunul se vzhůru po příčkách, když se z otvoru nad ním vynořila ruka se zbraní a on pohlédl do temného otvoru brokovnicové hlavně. Na kratičký okamžik ztuhl hrůzou. Tak tohle je konec. Nestihne použít zbraň, ani v úzkém prostoru nemůže protivník minout. Zahřměl výstřel a mezi tmavýma očima teroristy explodoval karmínový květ. Sprška krve a mozku potřísnila Glennův obličej a pak se na něj teroristovo tělo zřítilo. Mrtvola málem strhla agenta sebou dolů. Konečně s vypětím posledních sil vyšplhal nahoru, kde stál Henry a zasunoval do pouzdra pistoli.
„Díky,“ lezlo tohle krátké slůvko z Glenna jako z chlupaté deky.
„Pojďte, pane kolego, ještě dnes odpoledne mě čeká náročný mač v pólu,“ prohodil suše Greengrass a navázal spojení s pilotem, aby je evakuoval z pevnosti.

Cestu na střechu skalní pevnosti už lemovala pouze mrtvá těla teroristů. Henry ústupovou trasu pročistil důsledně. Na střeše je přivítal ledový vítr a mrtvé hlavně automatických zbraní trčících slepě k nebi. Glenn měl pocit, že se k nim antigravitační vznášedlo přibližuje neskutečně pomalu. Henry ještě vhodil za sebou do vchodu pevnosti dva fosforové granáty, aby je na střeše ještě žádný z teroristů nezaskočil, a za chvíli se už oba agenti zabořili do sedaček vznášedla. Ani se nedostali k prvnímu zasněženému vrcholku hory, když je dohnal burácivý řev exploze, který zněl jako stonásobný rachot hromu.
„Do prdele, to byla pecka,“ vypadl na moment Henry z role decentního vznešeného aristokrata.
„To víte, hrabě, kdo s čím zachází … Bohužel jsem tomu taky trochu pomohl a nadřízení nebudou příliš nadšení, až si přehrají veškeré videozáznamy snímané z přilby,“ dodal Glenn trochu smutně na tázavý pohled kolegy.
Antigravitační vznášedlo mířilo k velkému fantómu vznášející se nad horami, měnící se ve velký mezirealitní portál.
„Doufám, že výbuch neovlivní stabilitu portálu,“ vyjádřil Glenn svou obavu směrem k pilotovi, ale to už stroj nezvratně vletěl do interdimenzionální brány.

* * *
Pohled, kterým Fritz Prünell z vnitřního oddělení drtil oba přítomné agenty, byl opravdu vražedný. Tento padesátník byl všeobecně znám v agentuře pod přezdívkou Suchar a už si nikdo nevzpomíná, zda je to pro jeho kostnatou vizáž chodící mumie, nebo pro jeho požadavky striktního dodržování předpisů a nařízení Agentury EF.
„Vážně si stojíte, hrabě Greengrassi, za svým služebním hlášením?“ posunul si Suchar brýle více na nos. „Cituji: k explozi v Ali Bhabově pevnosti došlo s největší pravděpodobností neodbornou manipulací teroristů s nebezpečnou sofistikovanou technologií. A hlášení pana Curtaina je samozřejmě na slovo zcela totožné. Zatím se mi nepodařilo dohledat disk se záznamem vaší mise, ale najdu-li později jakékoliv nesrovnalosti s vašimi písemnými výpověďmi, budu vás hnát k zodpovědnosti před agenturním tribunálem.“
„Chcete snad zpochybnit slovo šlechtice? Váš názor mě irituje a uráží. Věřte, že bylo-li by to možné, žádal bych po vás satisfakci a hájil bych svou čest poctivým soubojem, pane. Poroučím se.“
Po těchto slovech se Greengrass zvedl z křesla a opustil Sucharovu kancelář. Curtain jej tiše následoval, na chodbě za dveřmi zhluboka vydechl a obrátil se na Henryho:
„Díky, Henry, že jsi mě podpořil. Je to docela klika, že se někde ztratil ten disk se záznamem, ale mám obavu, že ho teď Suchar po tom, jak jsi ho zpražil, bude hledat jako ohař. A jestli jej najde tak budeme v maléru oba dva.“
„Nikdy bych nevystavil své slovo, slovo šlechtice, riziku, že by mohlo být jakkoliv někdy zpochybněno,“ dodal hrabě a vytáhl z kapsy saka malý zlatý záznamový disk, který zlomil v prstech jedné ruky a jednu polovinu podal Glennovi. A taky nikdo nemusí vidět ten můj mizerný vrh nožem, pomyslel si už v duchu trochu sobecky.
Curtainovi zasvítili oči a rychle vsunul půlku disku do kapsy, protože si k nim vykračoval širokým sebevědomím krokem agent Hill Boots.
„Zdravím, pánové. Zaslechl jsem po agentuře nějaké klepy, že po vás v jedné dimenzi zůstal kráter veliký jako tři moravské Macochy,“ uchechtával se Boots.
„Neboj se, Hille, tvůj rekord, kdy jsi vytvořil na americkém kontinentě druhý Grand Canyon hned jen tak někdo nepřekoná,“ vrátil Glenn okamžitě smeč.
„No, tak to jsi zřejmě ještě neslyšel, co teď prováděl John Kovář. Kdybychom my všichni společně s JFK vytvořili tým, tak změníme tvář světa.“
„A myslím, že nejen jednoho,“ přihodil si polínko Henry Greengrass s úsměvem znuděného aristokrata.
„Přátelé, zanechme už pro dnešek slovních přestřelek, zvu vás na panáka té nejlepší whisky. A při té příležitosti nám můžeš, Hille, povyprávět ty novinky o Johnovi,“ ukončil vzájemné popichování Glenn.
„Mohu-li něco podotknout k té whisce, tak bych prosil skotskou z hrabství Banffshire, podávanou bez ledu v kvalitním broušeném skle a na stříbrném podnose,“ utrousil suše snobsky Greengrass, ale stejně mu pod pohledem obou mužů zacukaly koutky úst a nakonec se roztáhly do širokého úsměvu.

Lmslaver


Tuto ilustraci nakreslila Niam, její další obrázky můžete nalézt v její galerii na deviartu.

AUTORŮV KOMENTÁŘ:
Nekomplikovaný, přímočarý a jednoduchý akční příběh - všední agenturní mise s troškou mezi-sekční nevraživostí. Dovolil jsem si zapůjčit do povídky postavu hraběte Greengrasse od Siriuse a také se tam v závěru mihne agent Boots od Brmboše, což mi snad oba pánové nebudou mít za zlé.

kategorie: