Ukázka z JFK 16

I v jiných dimenzích probíhá první světová válka a pašeráci se ji neštítí využít ke svým účelům. John Francis Kovář společně s dalším agentem, leteckým kouzelníkem Vincentem Vegou se setkávají na bojišti s legendárním anglickým pilotem kapitánem Bigglesworthem, zvaným Biggles, a jeho milovanými "velbloudími" stíhačkami. Centrála po nich chce likvidaci pašeráků, a oni to pojmou, jako vždy, po svém. Vzdušné souboje, synchronizované kulomety, pístové motory a všudypřítomná smrt... To je další mise agenta známého spíše pod iniciálami JFK. (anotace)

Velbloud

Velbloudi odstartovali z továrního letiště. Biggles a Vega vzali za kniply a jejich Velbloudi se vzepjali jako závodní koně. Bylo jasně vidět, že jsou nadšení z toho, že zase sedí v kokpitu a mají kolem sebe vzdušné moře. Pospíchali přes Kanál.
John Francis Kovář byl slušný pilot, ale na jankovitého Velblouda si nějak nemohl zvyknout. Těžký předek a nepříliš dobře umístěné těžiště při plné nádrži mu dělaly potíže. Normální let byl schopný zvládnout bez problémů, ale nevěřil, že kdyby došlo k přímému boji, dokázal by si s tím poradit bez problémů. Bylo slunečno a na obloze se prohánělo několik osamělých bílých mráčků. Pod Velbloudy se vlnilo moře, z výšky vypadalo jako tichý rybník. Johnovi však bylo jasné, že to, co mu připadá jako klidná voda, je ve skutečnosti bojiště.
„V tomhle bych se tedy nechtěl koupat,“ zabručel si pod nos, když viděl hořící loď, kterou zřejmě torpédovala německá ponorka.
Tu nyní honily tři minonosky a vypadalo to, že úspěšně, protože po mořské hladině se rozlévala velká olejová skvrna.
Biggles, který letěl v čele tříčlenného roje, najednou zahoupal křídly. Blížili se k francouzskému pobřeží a tady občas číhávali němečtí stíhači. Ti si dělali zálusk na nováčky, kteří přelétávali letadla z továren na frontu. Formace se nyní změnila. V jejím čele se ocitl John Francis Kovář a Biggles se „coural“ vzadu. Hrál nováčka, který se kochá okolím a nedává při tom příliš pozor. Jako návnada vypadal přímo dokonale.
John co chvíli zvedal ruku k očím a snažil se zahlédnout ve slunci přicházející nebezpečí. Jen skryti sluncem v zádech se mohli němečtí stíhači nenápadně přiblížit k trojici Velbloudů.
Byli už nad pobřežím, když v mezírce mezi prsty zahlédl přilétat od slunce nějaké tečky. Ty se velmi rychle změnily ve čtveřici německých Albatrosů. Dva se vrhly na Bigglese, který zahrál nováčkovský úlek, zvedl nos svého Velblouda vzhůru a tím ztratil ještě víc na rychlosti. Pak ho sklopil dolů a uháněl pryč na plný plyn. Dráty výztuh drnčely, namáhané na nejvyšší míru. Pak prudce přitáhl knipl a zvedl Velblouda do svíčky. V okamžiku, kdy se jeho rychlost snížila na minimum, kopl do pravého pedálu, přinutil Velblouda udělat prudkou pravou zatáčku a vrhl se z výšky na oba Albatrosy. Byl to poněkud upravený Immelmannův zvrat. Němci na něco takového u nováčka nebyli připraveni, a když začaly dva Bigglesovy kulomety Vickers dštít smrt, snažili se uhnout z deště kulek a srazili se. Jejich letadla se zaklínila do sebe a začala padat k zemi. Biggles se rozhlédl po obloze a uviděl, jak se Vincent Vega točí v kruhu v psím souboji s Němcem v modrém Albatrosu s bílými blesky. Obratnost Velblouda byla vodou na mlýn Vegova boje. Každou chvíli dostal německého pilota na mušku a pokropil ho sprškou střel. Zadní část Němcova stroje už byla rozstřílená tak, že z ní odlétávaly kusy. Zato Kovář měl problémy. Němec v zeleném stroji se mu dostal do zad a John se ho nemohl zbavit, i když dělal, co mohl. Z jeho letadla vlály kusy plátna roztrhané kulkami německého pilota. Odlétaly i kusy dřevěných výztuh.
Biggles dal plný plyn a spěchal svému příteli na pomoc. Byl daleko, díky tomu ale uviděl neuvěřitelný manévr, který Kovář provedl.
John zvedl čumák svého letadla a stáhl plyn na minimum. Tím okamžitě ztratil rychlost a nabral několik metrů výšky. Aby nespadl do obávané vývrtky, okamžitě znovu plyn přidal a sklonil čumák letadla dolů. Letadlo ztratilo vztlak a propadlo se, ale nabralo rychlost. Vítr zasvištěl mezi napínacími dráty.
V té chvíli pod ním prolétal překvapený Němec, který na něco takového vůbec nebyl připravený. Vytřeštěné oči mu málem shodily letecké brýle, které měl na obličeji, a otevřená ústa vyjadřovala nejvyšší údiv.
Kovářův Velbloud dopadl na horní křídlo Albatrosu a hluboko se do něj zabořil podvozkem. Lámání dřevěných výztuh a trhání plátna málem přehlušilo i rachot leteckých motorů. Obě letadla se pevně spojila.
Biggles na to zíral s pootevřenými ústy, takže vypadal podobně jako překvapený německý pilot, a jen nevěřícně vrtěl hlavou. Pak střelil pohledem k Vegovi, ale tam byl souboj u konce, Velbloud už jen doprovázel do moře padajícího Albatrosa.
Kovář se vyklonil z kabiny a podíval se pod sebe. Uviděl obdélníkové křídlo natřené na zeleno. Zalomcoval kniplem, ale letadla držela pevně. Jen se ozvalo nepříjemné zapraskání, o němž nevěděl, jestli pochází z jeho letadla nebo z německého. O něco podobného se pokusil i Němec, se stejným výsledkem. V té chvíli k nim dorazil Biggles a o pár okamžiků později i Vega. Drželi se nedaleko a nevěděli, jak pomoct.
Obě spojená letadla pokračovala nad francouzské území ve vodorovném letu, ale nebylo jasné, jak dlouho jim to vydrží.
John sáhl do pouzdra, které měl na boku, a vytáhl Enfielda. Postavil se v kabině a vyklonil se co nejdál a dozadu. Zahlédl hlavu německého pilota, který cosi kutil v kabině. Pečlivě zamířil a vystřelil. Jako vždy měl dobrou mušku, Němec rozhodil rukama a sklouzl do kabiny. Kovář zasunul revolver do pouzdra a sedl si zpátky na sedačku pilota. Vyhlédl ven a ujistil se, že je dost vysoko.
Zkontroloval padák, který měl složený pod sebou. Když si ho s Vegou vyžádali, vyvolalo to mnohá povytažená obočí. Nebylo zvykem, aby piloti s sebou vozili tuto pomůcku. Většina z nich byla natolik pověrčivá, že je odmítali, a další byli přesvědčeni, že i s poškozeným letadlem dokáží přistát. Padák používali většinou jen balonoví pozorovatelé.
John naklonil letadlo doleva a pak hned doprava. Doufal, že se mu podaří uvolnit podvozek Velblouda a doletí s ním na letiště. Manévr provedl ještě dvakrát, než se ozvalo ošklivé zapraskání a Velbloud, držený ve vzduchu motorem řvoucím na plný plyn, poskočil jako splašený kůň. Kovář naklonil Velblouda a vyhlédl z kabiny. Uviděl, jak Albatros s utrženým horním křídlem padá v neřízené vývrtce dolů. Za okamžik z něj vypadlo tělo mrtvého pilota.
Biggles přilétl blíž a vystrčil ven z kabiny ruku se vztyčeným prstem. Usmíval se na celé kolo. Pak přidal plyn a zamířil k domácímu letišti. John vyhlédl z kabiny ještě jednou a poněkud mu ztuhly rysy. Zbytek horního křídla Albatrosu stále ještě pevně držel na jeho podvozku, nicméně s letadlem se letět dalo, i když jeho letové vlastnosti se výrazně zhoršily. Kovář neměl v úmyslu letadlo opustit, pokud to nebude nezbytně nutné. Oba Velbloudy jeho přátel ho doprovázely a staraly se o něj jako kvočny o kulhavé kuře. Kovář měl plné ruce a nohy práce, aby letěl tam, kam chtěl.

Vlado Ríša : Agent JFK 16 - Pašeráci v oblacích
nakladatel: Triton, E.F.
obálka: Tomáš "sketchbook" Jedno
vnitřní ilustrace: Vlado Ríša
192 stran; paperback; 125 x 185
139 kč
plánováno na květen 2008 (22. týden)

Vlado Ríša

PřílohaVelikost
Image icon jfk16minish2.jpg17.48 KB

kategorie: