Meziplanetární lodě (Ochrana před radiací, explozivní dekomprese, část 4.)

Ahoj vespolek.
Dnešní velmi krátký textík se bude zabývat způsoby, jak by se dala uchránit posádka a elektronika před zářením. Jak "zvenčí", tak "umělým". A to tak, jak si představuji že by měly být reflektovány v konstrukci mezihvězdných (vnitrosoustavových a velkých a nejenom) bojových vesmírných lodí.
 
 
Ochrana před radiací
Ochrana před radiací se dělí na 3 možné skupiny, z čehož vzdálenost (nejlevnější a nejjistější stínění radiace je vzdálenost člověka od zdroje záření) a protiradiační štíty http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_shield, (olovo, bloky vodní masy v nádržích okolo „kabiny“) jsou snadno „vyrobitelné“ a funkční, a „plasmové štíty“ http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_shield, které jsou dnes zatím jenom myšlenkou.
 
Obrázek reaktoru:
Nutno podotknout, že (prý - o tomhle totiž bohužel nemám zrovna hluboké znalosti) existují typy částic, které (podle našich dnešních znalostí a s využitím dnešních dovedností) NEJDE odstínit a mohou být ve velkém množství a síle smrtící (neutrina). Pokud by byly vytvořeny funkční plasmové štíty (případně jiné „energetické štíty“), byl by potenciální vliv na konstrukci vesmírných (nejenom) „válečných“ lodí poměrně velký, protože by dokázaly přinejmenším oslabit účinek, zásahů energetických zbraní jako je laser a umožnily by „lehčí“ konstrukci reaktorů a pohonů využívajících radioaktivní materiály.
 
Explozivní dekomprese, tlakové vlny
Protože je dnešní textík poměrně malý, vkládám do něj ještě myšlenku, jejímž „cílem“ má být snížení efektu nepřátelských zbraní na vlastní loď a snížení pravděpodobnosti „explozivní dekomprese“. Protože by takové „bitvy“ byly stejně bojovány hlavně počítači a vybavením, je možné snížit tento negativní efekt tím, že jako součást „bojové pohotovosti“ všichni na palubě naskáčou do skafandrů a ze všech nepotřebných palub je odčerpán vzduch. Protože se tlakové vlny šíří převážně vzduchem, a „explozivní dekomprese“ funguje díky vzduchu, stačí jej prostě vyčerpat z prostor ve kterých není posádka a posádce rozdat skafandry, pro případ že by jejich „místnost“ byla hermeticky narušena. Tento postup by poněkud zvýšil pravděpodobnost přežití posádky.
 
Velmi hezký filmeček o explozivní dekompresi (v aj): http://www.youtube.com/watch?v=qaFLn3b0juk&feature=related
 

Víc jsem bohužel o tématu nenašel a nemám dostatek vědomostí a znalostí na to, abych o tématu napsal více zasvěceně. Doufám ale, že se to (alespoň trochu) líbilo...

Rychlý odkaz na článek "Meziplanetární lodě (úvod, část 1.)", jehož součástí je i "obsah" s odkazy na všechny související textíky.

kategorie: